2014 Vaskrsna poslanica

Srpska Pravoslavna Crkva

svojoj duhovnoj deci o Vaskrsu 2014. godine

I R I N E J

po milosti Božjoj pravoslavni Arhiepiskop pećki, Mitropolit beogradsko-karlovačke i Patrijarh srpski, sa svim arhijerejima Srpske Pravoslavne Crkve, sveštenstvu, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete Crkve: blagodat, milost i mir od Boga Oca, i Gospoda našega Isusa Hrista, i Duha Svetoga, uz radosni vaskršnji pozdrav:

Hristos vaskrse – Vaistinu vaskrse!

Danas je proleće dušama našim:

Hristos iz groba kao sunce zasija,

Mračnu buru grehova naših odagna.

Njega pesmom veličajmo jer se proslavi!

(Pashalna bogoslužbena pesma)

Kada posle duge i hladne zime grane rano proleće, celokupna priroda i tvorevina Božja obraduje se suncu, njegovim toplim zracima i njegovoj energiji koja sve i sva, bez razlike, obasjava i greje. Tada sve slavi Gospoda, Davaoca sunca i proleća. Tako i mi, braćo i sestre i draga deco duhovna, posle ledenei užasne zime greha – osobito posle ubistva Bogočoveka Isusa Hrista na Veliki Petak na Golgoti – videvši danas Hrista Vaskrsloga, radosno kličemo i pojemo: Danas je proleće dušama našim! Hristos – Sunce života sa Istoka –iz groba vaskrse i zasija! Mračnu buru grehova naših odagna! Njega pesmom veličajmo jer se proslavi! Zato smo danas radosni, zato zajedno sa anđelima na nebesima i sa svim ljudima ovoga sveta likujući pevamo:Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt porazivši i onima u grobovima život darovavši.

Među mnogim imenima kojima crkveni pesnici veličaju Hrista Vaskrsloga zapažamo i naziv Proleće. S pravom Ga tako nazivajujer Gospod Isus Hristos jeste Proleće našeg novog života. To nije slučajna pesnička konstrukcija. Tu nije reč o proleću kao godišnjem dobuveć je posredi duboko poimanje smisla i značenja proleća kao početka novog života prirode i svega u njoj.

Do Vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, odnosno do Njegovog prethodnog silaska u ad, bili smo u okovima zime greha i smrti u adu preispodnjem. Smrt je gospodarila nad nama. Sišavši u grob, On razruši ad, pokida okove greha i smrti i oslobodi nas. Objašnjavajući bogočovečansku tajnu silaska Hrista Spasitelja u grob, Njegovog boravka u njemu i Njegovog Vaskrsenja, sveti apostol Pavle likujući pita: Smrti, gde ti je žalac? Ade, gde ti je pobeda? U tajni Vaskrsenja, odnosno u tajni Vaskrsloga Gospoda Hrista, sadržana je naša pobeda nad grehom, smrću iđavolom. Zato je i bilo potrebno da Hristos postane Emanuil (Bog sa nama),tojest da uzme na Sebe svu našu ljudsku prirodu i da je nerazdeljivo i nesliveno sjedini sa božanskom prirodom u jednoj i jedinstvenoj bogočovečanskoj Ličnosti Svojoj, pa da kao Bogočovek pobedi adamovski greh neposlušnostiBogu i Ocu i satre posledice prvorodnoga greha. Bogočovek Hristos, a ne samo Bog ili samo Čovek, pobedi satanu, greh i smrt! Tu tajnu pobede Gospod je najavio i prilikom kušanja posle Njegovoga krštenja u reci Jordanu rekavši: „Idi od mene, satano,jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi”(Mt. 4, 10)

Podsećajući vas na ove jevanđelske istine, pozivamo vas da danas, na dan Vaskrsenja, budemo istinski i suštinski pričasnici novog i večnog Života, novog i večnog Proleća, Hrista Gospoda. „Neka danas niko ne plače zbog greha i sagrešenja, jer oproštaj iz groba zasija”, uzvikuje sveti Jovan Zlatoust. Neka se više niko ne boji smrti jer nas od nje oslobodi Spasitelj Koji krsnom smrću Svojom ugasi smrt i oslobodi one nad kojima je ona vladala. Mi danas slavimo Hrista Vaskrsloga. Slavimo smrt smrti, slavimo razrušenje ada, slavimo početak novog života, slavimo Uzročnika svega toga, Jedinog Blagoslovenog i Preproslavljenog u vekove vekova.

Na istini Vaskrsenja Hrista Spasitelja, Koji je Vaskrsenjem iz mrtvih Sebe položio ne samo kao krajeugaoni kamen Crkve Svoje već i vere svih nas koji se krstismo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, utemeljena je sva naša vera, i nada, i ljubav. Mi verujemo i ispovedamo Njega „Koji je vaskrsao u treći dan, po Pismu”. Bez Vaskrsloga Hrista Gospoda naša vera ne bi samo bila prazna već bi se iraspršila poput mehura od sapunice. Sveti apostolPavle, koji je na poseban način iskusio Istinitog i Vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, zaključuje: „Ako Hristos ne vaskrse, uzaludje veranaša”(IKop. 15, 17). Toje iskustvenaveraApostola narodâ i Crkve Hristove.Neka bi dao Bog da i mi, iskusivši danas Hrista Vaskrsloga, smelo i bez straha pevamo: Hristos vaskrse!

Za razliku od apostola Pavla, drugi sveti apostoli, koji su doživeli strahotu Velikog Petka, kao i svete žene mironosice, na drugačiji način su iskusiliVaskrsenje Hristovo. Na vest da je Hristos vaskrsao i da se javio Kifi, tojest apostolu Petru, i „nekima od žena”, obuze ih strah i trepet, a neki posumnjaše. Umesto radosti i vere, njih obuze strah i sumnja. U sumnji u vest da je Učitelj vaskrsao najdalje je otišao sveti apostol Toma koji bez mnogo razmišljanja reče: „Dok ne vidim rane od klinova i ne metnem prst u rane od klinova, neću verovati.” Ništa čudno i neobično ako se ima u vidu kroz kakve su duhovne borbe i stradanja prošli sveti apostoli! Strašni sud Velikog Petka, sud nad Bogočovekom Hristom, ostavio je još strašnije posledice na svetim apostolima i onima koji su išli za Njim i kojisu se nadali da će ih On osloboditi okova rimskog ropstva. Njihova nada i njihova vera raspršile su se dok su gledali strašno sudilište nad Njim, dok su gledali kako nemilosrdni i surovi čovek sudi i na krst razapinje Učitelja njihovog i Čovekoljubivog Spasitelja sveta. Strah iznutra i strah spolja, strah od Sinedriona, od Pontija Pilata, od Judejâ, strah odasvud! Strah je obuzeo učenike i apostole i oni se raspršiše na sve strane kao ovce bez pastira. Znajući dobro njihova srca, njihove strahove i njihove pomisli, Gospoddolazi među njih javljajući im da je vaskrsao i poručuje im:„Ne bojte se, ja pobedih svet” (Jn. 16, 33), i: Ne budite neverni nego verni!

Danas On dolazi i nama uplašenima i preplašenima, braćo i sestre, uplašenima od globalnog svetskog poretka i besporetka, od velikih i malih inkvizitora, a i od novih Pilata, koji ponovo sude i presuđuju istini i pravdi i ponovo prete Golgotom nasleđu Božjem na zemlji. I nama On poručuje danas: Ne plašite se! Ja pobedih svet! Verom prepoznajući u NjemuPobednika svakoga greha i svake smrti i nepravde, ohrabrimo se i ne plašimo se onih koji, ne znajući šta čine, još pitaju: šta je Istina? Mi pak, iskusivši Vaskrsloga Gospoda kao Istinu nad istinama, danas, sabrani oko Njega na duhovnom Sionu, slavimo Ga i veličajmo jer Mu dođoše „sva bogoprosvećena svetila sa Zapada, od Severa i mora, i od Istoka deca Njegova, slaveći Ga kroz vekove”. „Danas je dan Vaskrsenja, ozarimo se toržestvom!” kliče crkveni pesnik i dodaje: „Zagrlimo jedni druge,recimo braćo i onima koji nas mrze i svima sve oprostimoVaskrsenjem!” Neka iz naših grla, a pre toga iz naših srca, poteče pesma i slavljenje Hrista koji nas proslavi.Svepobednim i sveradosnim pozdravom Hristos vaskrse! još jedanput pozdravljamo sve vas, draga deco svetosavska u otadžbini i u rasejanju širom sveta. Vaskrs je praznik svepravoslavnog jedinstva i svehrišćanskog zajedništva. U ime Hrista Vaskrsloga pozivamo vas na jedinstvo i slogu u Crkvi Njegovoj. Ko nije u jedinstvu sa Crkvom koju On steče krvlju Svojom, nije ni sa Njim, Hristom Gospodom. Bez Hrista nema Crkve, a ni Crkva nikada nije bez Hrista. Zato vanCrkve nema spasenja. Van Crkve je usamljeni, „autonomni”, bezdomni čovek sa svojom neposlušnošću Bogu i Crkvi, sa svojim egoizmom i protivljenjem Duhu Svetome, poput Adama izgnanog iz raja. Takve ljudeSâm Gospod naziva vratima pakla koja neće nadvladati Crkvu Božju.

Posebno pozdravljamo našu stradalnu braću i sestre na Kosovu i Metohiji koji, iako u okovima neslobode, obespravljenosti i diskriminacije, danas sa nama slave pobedu Dobra nad zlom, Života nad smrću, Hrista Vaskrsloga nad demonskim silama tame.

Sa istom ljubavlju u Vaskrslom Hristu Gospodu i toplim molitvama danas pozdravljamo i svu našu braću i sestre u Dalmaciji iLici, na Kordunu, u Baniji, Slavoniji i Baranji.

Sa Hristos vaskrse! pozdravljamo takođe svu našu braću i sestre u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hrcegovine, Crnoj Gori, Sloveniji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, naročito ove poslednje koji, na čelu sa svojim nepravedno utamničenim Arhiepiskopom, stradaju za jedinstvo Crkve i za čistotu vere pravoslavne.

Posebno se danas molimo Pobeditelju greha, smrti i ljudske nepravde za našu u Hristu Gospodu braću i sestre na Bliskom Istoku, Bosni i Hercegovini i u Ukrajini, sa željom i molitvom da svetlost Hristova Vaskrsenja razagna tamu greha koja se nadvila nad Ukrajinom i da prosvetli um i dušu sejačima mržnje prema svetom Pravoslavlju i prema ruskom pravoslavnom narodu.

Neka Vaskrsli Hristos Gospod pokida okove nepravde, bezakonja i licemerstva kojima sinovi bezakonja okovaše Arhiepiskopa ohridskog i Mitropolita skopskog g.Jovana koga preko nas pozdravlja čitava pravoslavna vaseljena i čitav pravdoljubivi svet.

Moleći se Vaskrslom Hristu Gospodu da vas ljubav Božja uvek i neprestano ispunjava, još jedanput vas srdačno pozdravljamo pozdravom važnijim od svakog drugog pozdrava:

Hristos vaskrse – vaistinu vaskrse!

Dano u Patrijaršiji srpskoj u Beogradu, o Vaskrsu 2014. godine.

Vaši molitvenici pred Vaskrslim Hristom:

Arhiepiskop pećki,

Mitropolit beogradsko-karlovački

i Patrijarh srpski IRINEJ

 

Mitropolit crnogorsko-primorski AMFILOHIJE

Mitropolit dabrobosanski NIKOLAJ

Episkop šabački LAVRENTIJE

Episkop sremski VASILIJE

Episkop banjalučki JEFREM

Episkop budimski LUKIJAN

Episkop kanadski GEORGIJE

Episkop banatski NIKANOR

Episkop novogračaničko-srednjezapadnoamerički LONGIN

Episkop istočnoamerički MITROFAN

Episkop bački IRINEJ

Episkop britansko-skandinavski DOSITEJ

Episkop zvorničko-tuzlanski HRIZOSTOM

Episkop osečko-poljski i baranjski LUKIJAN

Episkop zapadnoevropski LUKA

Episkop timočki JUSTIN

Episkop vranjski PAHOMIJE

Episkop šumadijski JOVAN

Episkop braničevski IGNjATIJE

Episkop mileševski FILARET

Episkop dalmatinski FOTIJE

Episkop bihaćko-petrovački ATANASIJE

Episkop budimljansko-nikšićki JOANIKIJE

Episkop zahumsko-hercegovački GRIGORIJE

Episkop valjevski MILUTIN

Episkop raško-prizrenski TEODOSIJE

Episkop niški JOVAN

Episkop zapadnoamerički MAKSIM

Episkop gornjokarlovački GERASIM

Episkop australijsko-novozelandski IRINEJ

Episkop kruševački DAVID

Episkop umirovljeni zvorničko-tuzlanski VASILIJE

Episkop umirovljeni zahumsko-hercegovački ATANASIJE

Episkop umirovljeni srednjoevropski KONSTANTIN

Episkop umirovljeni slavonski SAVA

Vikarni episkop jegarski PORFIRIJE

Vikarni episkop moravički ANTONIJE

Vikarni episkop lipljanski JOVAN

Vikarni episkop remezijanski ANDREJ

 

OHRIDSKA ARHIEPISKOPIJA:

 

Arhiepiskop ohridski i Mitropolit skopski JOVAN

Episkop pološko-kumanovski JOAKIM

Episkop bregalnički MARKO

Vikarni episkop stobijski DAVID

2014 Paschal Encyclical

The Serbian Orthodox Church to her spiritual children at Pascha, 2014

I R I N E J

By the grace of God

Orthodox Archbishop of Pec, Metropolitan of Belgrade-Karlovci and Serbian Patriarch, with the all the Hierarchs of the Serbian Orthodox Church – to all the clergy, monastics, and all the sons and daughters of our Holy Church: grace, mercy and peace from God the Father, and our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, with the joyous Paschal greeting:

CHRIST IS RISEN!    INDEED HE IS RISEN!

Today is the Spring-time of our souls,
For coming forth from the tomb, Christ shines like the sun,
Dispelling the gloom of our sins!
We sing out to Him, for gloriously has He been glorified!

(Paschal service hymn)

When an early spring arrives after a long and cold winter, all of nature and God’s creation rejoices in the sun and its warm rays and energy which illuminates and warms everything and all things without exception. Everything then glorifies the Lord, the Giver of sun and spring. So do we, dear brothers and sisters and our dear spiritual children, after a cold and terrible winter of sin, especially after the killing of the God-Man Jesus Christ on Holy Friday on Golgotha, seeing today the Resurrected Christ, do we joyfully exclaim and sing: Today is the Spring-time of our souls! Christ – the Sun of life from the East – has risen and shone from the tomb. He has expelled the dark storm of our sins!  Him let us magnify for He has been glorified! That is why we are joyful today, that is why together with the angels in heaven and with all people of this world do we gloriously sing: Christ is risen from the dead, trampling down death by death, and upon those in the tombs bestowing life.

Among the many names used by the Church hymnographers in praising the Resurrected Christ we notice the name Spring.  Rightly indeed they call Him so, for the Lord Jesus Christ is the Spring of our new life. That is not a coincidental poetic construction. Here it is not the spring as an annual season that we talk about; rather, it is a deep understanding of the meaning and significance of spring as the beginning of new life of nature and everything in it.

Until the Resurrection of our Lord Jesus Christ, that is, until His descent into Hades, we were chained in the winter of sin and death in the depths of Hades. Death had reigned over us. Having descended into the grave, He has destroyed Hades, He has shattered the chains of sin and death and has freed us. In explaining the God-human mystery of Christ the Savior’s descent into the tomb, His stay there and His Resurrection, the Holy Apostle Paul exclaims: Death, where is thy sting? O Hell, where is thy victory? Contained in the mystery of the Resurrection – that is, in the mystery of the Resurrected Lord Christ – is our victory over sin, death and the devil. That is why it was necessary that Christ become Emanuel (God is with us). It was necessary that He take upon Himself our entire human nature and indivisibly and without mingling unite it with divine nature in His single and unique Divine and Human Person, so that as the God-Man (Theanthropos) He might defeat Adam’s sin of disobedience to God the Father and destroy the consequences of the ancestral sin. The God-Man Christ, not only God or only Man, defeated Satan, sin and death! The mystery of this victory the Lord foretold even during His temptation following His baptism in the river Jordan, saying: “Away with you, Satan! For it is written, ‘You shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve.’” (Saint  Matthew 4:10)

Reminding you of these truths of the Gospel, we call you today, on this day of the Resurrection, to be in truth and in essence, communicants of the new and eternal Life, of the new and eternal Spring, Christ the Lord. “Let no one weep for his iniquities, for forgiveness has shown forth from the grave,” exclaims St. John Chrysostom. Let no one fear death any longer for from it the Savior has freed us. With His death on the Cross He has extinguished death and made free all those over whom it reigned. Today we celebrate the Resurrected Christ. We celebrate the death of death, we celebrate the destruction of Hades, we celebrate the beginning of new life, we celebrate Him Who is the Cause of all of that, the only blessed and most glorified One unto the ages of ages.

Our entire faith, hope and love is established upon the truth of the Resurrection of Christ the Savior, who with the Resurrection from the dead laid not only the cornerstone of His Church but also the faith of all of us who are baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. We believe and confess Him “who rose again on the third day according to the Scripture.” Without the Resurrected Christ the Lord not only would our faith be empty but it would burst as the bubble made of soap. The Holy Apostle Paul who experienced the True and Resurrected Lord Jesus Christ in a special way concludes: “And if Christ is not risen, your [our] faith is in vain”. (I Corinthians 15:17) That is the faith experienced by the Apostle, the nations and the Church of Christ. May God grant that we also, experiencing today the Resurrected Christ, boldly and without fear sing: Christ is risen!

Unlike the Apostle Paul, the other Holy Apostles, who experienced the horror of Great and Holy Friday along with the Holy Myrrhbearing Women, experienced Christ’s Resurrection in a different manner. The news that Christ had risen and appeared to Cephas – that is, to the Apostle Peter – and “some of the women”, brought fear and trembling and some even began to doubt. Instead of joy and faith they were seized by fear and doubt. In doubting the news that the Teacher had risen the Apostle Thomas went the furthest when, with not much thought, he said: “Unless I see in His hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into His side, I will not believe.” (Saint John 20:25) It is nothing strange and unusual if we bear in mind the spiritual battles and sufferings that the Apostles underwent. The fearful judgment of Great and Holy Friday, the judgment of the God-Man Christ, had left behind even more dreadful consequences for the Holy Apostles and those who followed Him and those who hoped that He would free them of the Roman oppression. Their hope and faith dissipated watching His terrible judgment, watching how man, merciless and harsh, judges and to the cross crucifies their Teacher and the Savior of the world, the Lover of mankind.  Fear from within and fear from without, fear of the Sanhedrin, of Pontius Pilate, of the Jews, fear from everywhere! Fear had seized the disciples and apostles and they dispersed on all sides as sheep without a shepherd. Knowing well their hearts, their fear and their thoughts, the Lord comes into their midst revealing that He is risen and says: “Be of good cheer, I have overcome the world” (Saint John 16:33) and “do not doubt, but rather have faith!

Today He comes to us who are also frightened, dear brothers and sisters, frightened of the global world order and disorder, of great and small inquisitors, and of new Pilates, who once again judge and determine truth and justice and once more threaten God’s inheritance on earth with Golgotha. To us today He communicates this message: Do not be afraid! I have overcome the world! Recognizing Him by faith as the Victor over every sin and every death and injustice, let us have courage and not fear those who, not knowing what they are doing, still ask: “what is Truth?” But we, having experienced the Resurrected Lord as the Truth above all truths, having gathered around Him today on the spiritual Zion, glorify and praise Him for to Him come “all God-enlightened luminaries from the West and from the North of the sea, and from the East His children, glorifying Him through the centuries.” “Today is the day of the Resurrection, let us be illumined by the feast! sings the Church hymnographer, adding: “Let us embrace each other and let us say brothers to even those who hate us and let us forgive all by the Resurrection!” May the hymn and glorification of Christ who glorified us flow from our voices and our hearts. With the all-victorious and all-joyous greeting Christ is risen! we greet you all one more time, dear children of St. Sava in our homeland and those throughout the world. The Resurrection is the Feast of Orthodox unity and the feast of all-Christian fellowship. In the name of the Resurrected Christ we call all to oneness and unity in His Church. He who is not in communion with the Church, which He has bought with His blood, is not with Him – with Christ the Lord. Without Christ there is no Church, and the Church is never without Christ. That is why without the Church there is no salvation. Outside the Church there is only the lonely “autonomous” man without a home, with his disobedience to God and His Church, with his egoism and opposition to the Holy Spirit like Adam expelled from Paradise. Such people the Lord Himself calls the doors of hell which will not prevail against the Church.

We especially greet our suffering brothers and sisters in Kosovo and Metohija who, despite being discriminated and in the chains of captivity, celebrate with us today the victory of Good over evil, Life over death, Christ Resurrected over the demonic powers of darkness.

With the same love in the Resurrected Christ the Lord and with warm prayers we greet today all our brothers and sisters in Dalmatia and Lika, Kordun, Banija, Slavonija and Baranja.

With Christ is risen! we also greet all of our brothers and sisters in Republika Srpska, Federation of Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Slovenia and the former Republic of Yugoslavia – Macedonia, most especially the latter ones  who at the forefront with their unjustly imprisoned Archbishop suffer for the unity of the Church and for the purity of the Orthodox Faith.

We pray especially today to the Conqueror of sin, death and human injustice for our brothers and sisters in Christ the Lord in the Middle East, Bosnia and Herzegovina and Ukraine, with wishes and prayers that the light of Christ’s Resurrection dispel the darkness of sin which hovers over Ukraine, that it may enlighten the minds and souls of the sowers of hatred towards Holy Orthodoxy and the Russian Orthodox people.

May the Resurrected Christ our Lord shatter the chains of injustice, unlawfulness and hypocrisy with which the sons of lawlwssness have bound the Archbishop of Ohrid and Metropolitan of Skoplje Kyrr Jovan who through us greets the entire Orthodox and justice-loving world.

Praying to the Resurrected Christ our Lord that the love of God always and incessantly fill your entire being, we once again greet you wholeheartedly with the greeting more important than any other greeting:

Christ is Risen!    Indeed He is Risen!

 

Given at the Serbian Patriarchate in Belgrade at Pascha 2014.

Your prayerful intercessors before the Risen Lord:

 

Archbishop of Pec,

Metropolitan of Belgrade-Karlovci and

Serbian Patriarch IRINEJ

 

Metropolitan of Montenegro and the Coastlands AMPHILOHIJE
Metropolitan of Dabro-Bosna NIKOLAJ

Bishop of Sabac LAVRENTIJE
Bishop of Srem VASILIJE
Bishop of Banja Luka JEFREM
Bishop of Budim LUKIJAN
Bishop of Canada GEORGIJE
Bishop of Banat NIKANOR
Bishop of New Gracanica – Midwestern America LONGIN
Bishop of Eastern America MITROPHAN
Bishop of Backa IRINEJ
Bishop of Great Britain and Scandinavia DOSITEJ
Bishop of Zvornik-Tuzla CHRYSOSTOM
Bishop of Osijek and Baranja LUKIJAN
Bishop of Western Europe LUKA
Bishop of Timok JUSTIN
Bishop of Vranje PAHOMIJE
Bishop of Sumadija JOVAN
Bishop of Branicevo IGNATIJE
Bishop of Milesevo FILARET
Bishop of Dalmatia FOTIJE
Bishop of Bihac and Petrovac ATANASIJE
Bishop of Budimlje and Niksic JOANIKIJE
Bishop of Zahumlje and Hercegovina GRIGORIJE
Bishop of Valjevo MILUTIN

Bishop of Raska-Prizren TEODOSIJE
Bishop of Nis JOVAN

Bishop of Western America MAXIM
Bishop of Gornji Karlovac GERASIM

Bishop of Australia and New Zealand IRINEJ
Bishop of Krusevac DAVID

Retired Bishop of Zvornik-Tuzla VASILIJE

Retired Bishop of Zahumlje and Hercegovina ATANASIJE
Retired Bishop of   Europe KONSTANTIN

Retired Bishop of Slavonia SAVA
Vicar Bishop of Jegar PORFIRIJE
Vicar Bishop of Moravica ANTONIJE
Vicar Bishop of Lipljan JOVAN

Vicar Bishop of Remezijan ANDREJ

THE ARCHDIOCESE OF OCHRID
Archbishop of Ochrid and Metropolitan of Skoplje JOVAN
Bishop of Polos and Kumanovo JOAKIM
Bishop of Bregal and locum tenens of the Diocese of Bitolj MARKO

Vicar Bishop of Stobija DAVID

 

 

[Path of Orthodoxy translation]

April 6, 2014 Sunday Bulletin, Soyata

Volume 50; Number 13   April 6, 2014

Fifth Sunday of Great Lent 

Today we commemorate St. Mary of Egypt. St. Mary lived a life of debauchery. She left her land and went to the Holy City. She followed the crowd that was moving towards the Church of the Resurrection, on the day of the Exaltation of the Cross. An invisible force prevented her entering the Church. Left alone, she began to realize that it was her impure life that prevented her approaching the holy Wood. Seeing an icon of the Mother of God, she made this prayer to her: “O Sovereign Lady, who didst bear God in the flesh, I know that I should not dare to look upon thine icon, thou who are pure in soul and body, because, debauched as I am, I must fill thee with disgust. But, as the God born of thee became man in order to call sinners to repentance, come to my aid! Allow me to go into the church and prostrate before His Cross. And, as soon as I have seen the Cross, I will renounce the world and all pleasures, and follow the path of salvation that thou willest to show me.”

St. Mary fervently venerated the Holy Cross and declared herself ready to follow the path that the Virgin would show her. A voice came to her from on high: “If you cross the Jordan, you will find rest.”

Think about the way St. Mary misused her body, but through repentance was saved. Also think of the fact that our Salvation was bought with a price: Christ’s body being sacrificed on the Cross for our sins. These examples show us that we need to ask ourselves and to think about how to honor God with our bodies.

Peta Nedelja Velikog Posta  

Danas mi slavimo Sv. Mariju Egipćanku. Sveta Marija je živela u grehu. Ona je napustila svoju zemlju i pri dolasku i Sveti Grad , pratila je grupu ljudi upala je u Crkvu Vaskrsenja Hristova na dan kada se slavilo Uznošenje Časnog Krsta. Ali kada je stupila na prag crkve, nevidljiva sila ju je sprečila da uđe ma koliko se ona trudila. Ostavljena sama shvatila je da je njena grešnost ta što je sprečava da priđe Časnom Krstu. Gledajući u ikonu Majke Božije usrdno se pomolila:Vladarko Gospođo , koja si nosila Gospada u utrobi svojoj, znam da nisam dostojna da ni gledam u ikonu Tvoju, Ti koja si čista telom i dušom, jer, Ti mora da me se gnušaš koliko sam nečista. Ali , kako Gospod rođeni od Tebe, postade čovek nas radi da nas prizove pokajanju, tako pomozi meni. Dopusti mi da uđem u Crkvu i da se poklonim Njegovome Krstu. I čim vidim Krst , ja ću se odreći svih zadovoljstava ovoga sveta i pratito stazu spaselja koju mi odrediš.

Ona se usrdno pokloni i onada vrativši se Ikoni Majke Božije objavi da je spremna da prati put koji joj Presveta Djeva pokaže. Glas sa visine joj se javi i reče”Ako pređeš reku Jordan naći ćeš dobar mir”.

Kada vidimo kako je Sveta Marija Egipćanka zloupotrebljavala svoje telo … ali kroz mnogo kajanje je spašena , i sama činjenica da je naše Spasenje plaćeno – Hristovo telo je žrtvovano na krstu na grehe naše …. mi moramo da se zapitamo i da razmislimo kako da ugodimo Bogu našim telima.

READINGS FOR TODAY Fifth Sunday of Great Lent / St. Mary of Egypt 

Epistles: Heb. 9:11-14; Gal. 3:23-29; Readers: Alexandria Donelly & Joshua Pavlovich
Gospels: Ss. Mark 8:34–9:1; Luke 7:36-50

READINGS FOR Next Sunday: Epistle: Phil. 4:4-9; Gospels: St. John 12:1-18.

Remembered at the Prayers for the Departed today are METROPOLITAN JOVAN OF ZAGREB; GORDANA NENADOVIC (funeral Saturday at New Gracanica Monastery); PETAR TUCO; SAVKO KODIC; victims of the shootings at the Ft. Hood, TX, Army base, and all recent victims of natural disasters and war.

THIS EVENING Great Lenten Vespers will be served at our parish, at 5:00 PM. Please come and show our hospitality to our guests from neighboring Orthodox churches. Drop off your contributions by 4 PM today. Stay to help serve if possible.

The last Fish Fry of Great Lent will be served this Friday, 4 to 7 PM. Don’t miss it!.

SPECIAL CHILDREN’S PROCESSION with pussy willows will be held on Saturday at 5 PM. Like the children with the palms of Victory who awaited Christ, our children wear bells to greet our Lord as He enters Jerusalem. Parents, bring your children to this wonderful liturgical celebration which is meant for the CHILDREN!

HOLY FRIDAY FLOWERS & CANDLES The Tutors are accepting donations for flowers and candles to decorate Christ’s Tomb on Holy Friday. Thank you for helping to beautify the church for the Feast of Feasts.

SIGN UP TO READ AT THE TOMB OF CHRIST. Orthodox Christians are encouraged to keep watch at the Tomb and read the Psalms. Sign up to read  and enjoy the peace of the Blessed Sleep of our Lord. Sign up sheet is on the Bulletin Board in the hallway.

CHURCH CLEANING will be held on Great and Holy Monday, April 14 at 10:00 AM. All parishioners are welcome to help prepare the Church for this most holy Feast Day of our Lord’s Resurrection.

PARENTS bring your children to help clean the Church on Monday, April 14 at 10:00 AM, and to help decorate the Tomb of Christ on Holy Friday at 10:00 AM. It is an honor for all of us to help prepare for Christ’s Holy Resurrection during Holy Week. Extra credit will be given for Church School attendance for those students helping at these times.

PLAN TO BRING YOUR CHILDREN,GRAND- CHILDREN, and GODCHILDREN to the Services of Holy Week. God sees how seriously parents, grandparents and Kumovi take their roles, especially when they bring the children to God in these holy days. Every child in our parish should attend services at least on Holy Friday and on Pascha, Easter Sunday, and as often as possible during Great & Holy Week.

Prepare yourselves to partake of the Holy Sacraments of Confession and Communion during this Great Lenten season. We should not wait until the last minute to come to Confession. Confessions are heard every Saturday night after Vespers, before feast day Divine Liturgies, or by appointment. Sunday morning confessions are for those coming a great distance or who are frail. Be prepared to receive the Holy Sacraments of Confession and Communion as often as possible. Call Fr. Rastko for any questions. Receive the Body of Christ; Taste the Fountain of Immortality! Alleluia!

REMEMBER THE POOR  Thank you to those who have so generously donated to the Lenten Collections already! So far 115 tuna fish, 97 soup, 59 deodorant, 61 shampoos, 215 toilet paper, 129 bars of soap, 68 pasta, 56 pasta sauce, 39 toothbrushes, 53 toothpaste, 8 dish detergent, 9 laundry detergent and 9 misc. items have been collected. Today’s donations are toothpaste and toothbrushes. Next week (FINAL WEEK): dish and laundry detergent. God bless you all! Neka Vas Bog blagoslovi!

ANTIPHON SINGERS will be called this week and invited once again to sing the special Antiphons on Palm Sunday and Pascha. Rehearsals will be held on Palm Sunday morning at 9:30 AM, and on Pascha at the same time, 9:30 AM.

PUSSY WILLOWS Pussy willows will be blooming, and any parishioners having pussy willows are asked to cut them, tie them, and bring them to the church next Saturday– Lazarus Saturday (April 12). Thank you for this kind donation to our liturgical services. HVALA!

BRING YOUR COOKED, RED EASTER EGGS to the Church Hall on Holy Saturday. There will be a sign up sheet when you drop off your eggs. Women in our Kolos and other faithful are encouraged to bring 1 ½ doz cooked red (only) eggs, to be blessed and distributed on Pascha.

RED EGG DYE is available at the Candle Stand.

LAST DAY—St. Stephen’s Tamburitzans Annual Easter Lamb Roast • April 20 • 12:00 P.M. Pick up following Church Services. Price $12.00 per Lb. Fresh bread: $4.00. Sign up Sheet is located on the Church Hall Bulletin Board or contact Mark Vranjes at tammies1@verizon.net or 646-1028 by April 6. ADVANCE ORDERS ONLY. Help support the Tammies and Dancers. Sign up for yours today!

COMMUNITY CALENDAR: Week of SUNDAY, April 6, 2014, through SUNDAY, April 13, 2014

Fasting throughout the week.

Today Divine Liturgy & Church School, 10 AM; Pan Orthodox Vespers here at our parish, 5 PM;

Monday Feast Annunciation; Vesperal Divine Liturgy 10 AM; Tammies & Dancers 6 PM; Parish Council Meeting 7 PM.

Wednesday No Services. Fr. Rastko will be attending clergy confessions in Cleveland.

Friday Last Fish Fry 4–7 PM; Vespers for the Raising of Lazarus 7 PM; Holy Week Choir following Vespers.

Saturday Lazarus Saturday Divine Liturgy 10 AM; Children’s Vrbice Procession 5 PM, followed by Vespers & Confessions

Sunday Antiphon practice 9:30 AM; Palm Sunday Divine Liturgy & Church School, 10 AM; Vespers at St. George Serbian Orthodox Church Niagara Falls, ON. 5 PM

COMING EVENTS  

Great and Holy Week The most important week of the year. Services every day.

 

CHRIST IS IN OUR MIDST— HE IS AND SHALL BE

ХРИСТОС ЈЕ ПОСРЕД НАС — И ЈЕСТЕ И БИЋЕ

PLEASE KEEP THE FOLLOWING SOLDIERS IN YOUR PRAYERS: Thomas Vukcevic; Benjamin Pappas; Paul Campbell, Michael Rapasky; Brady Sexton, Jeffrey Izo, Michael Greenwood, James Koch, Adam Paich, John Stanz, Peter Mrvos, Michael Antecki, Matthew Ross, Steven Marrocco, Dane Gaynor. These soldiers are remembered at the Proskomedia (Service of Preparation) before every Divine Liturgy. If you have names to contribute to this list of servicemen serving overseas, please share them with Father.

 

St. Mary of Egypt (from The Prologue of Ochrid, Holy Bishop Nikolaj)

 The recorder of the life of this wonderful saint was St. Sophronius, Patriarch of Jerusalem.

A hieromonk, the elder Zossima, had gone off at one time during the Great Fast a twenty-days’ walk into the wilderness across the Jordan. He suddenly caught sight of a human being with a withered and naked body and with hair as white as snow, who fled in its nakedness from Zossima’s sight. The elder ran a long way, until this figure stopped at a stream and called: ‘Father Zossima, forgive me for the Lord’s sake. I cannot turn round to you, for I am a naked woman.’

Then Zossima threw her his outer cloak, and she wrapped herself in it and turned round to him. The elder was amazed at hearing his name from the lips of this unknown woman. After considerable pressure on his part, she told him her life-story.

She had been born in Egypt, and had lived as a prostitute in Alexandria from the age of twelve, spending seventeen years in this way of life. Urged by the lustful fire of the flesh, she one day got into a ship that was sailing for Jerusalem. Arriving at the Holy City, she made to go into one of the churches to venerate the Precious Cross, but some unseen power prevented her from entering. In great fear, she turned to an icon of the Mother of God that was in the entrance, and begged her to let her go in and venerate the Cross, confessing her sin and impurity and promising that she would then go wherever the Most Pure led her. She was then allowed to enter the church. After venerating the Cross, she went out again to the entrance and, standing in front of the icon, thanked the Mother of God. Then she heard a voice: ‘If you cross the Jordan, you will find true peace.’

She immediately bought three loaves of bread and set off for the Jordan, arriving there the same evening. She received Communion the following morning in the monastery of St. John, and then crossed the river. She spent forty-eight whole years in the wilderness in the greatest torments, in terror, in struggles with passionate thoughts like gigantic beasts. She fed only on plants.

After that, when she was standing in prayer, Zossima saw her lifted up in the air. She begged him to bring her Communion the next year on the bank of the Jordan, and she would come to receive it.

The following year, Zossima came with the Holy Gifts to the bank of the Jordan in the evening, and stood in amazement as he saw her cross the river. He saw her coming in the moonlight and, arriving on the further bank, make the sign of the Cross over the river. She then walked across it as though it were dry land.

When she had received Communion, she begged him to come again the following year to the same stream by which they had first met. Zossima went, and found her dead body there on that spot. Above her head in the sand was written: ‘Abba Zossima, bury in this place the body of the humble Mary. Give dust to dust. I passed away on April 1st, on the very night of Christ’s Passion, after communion of the divine Mysteries.’ Zossima learned her name for the first time, and also the awe-inspiring marvel that she had arrived at that stream the previous year on the night of the same day on which she had received Communion — a place that he had taken twenty days to reach.

And thus Zossima buried the body of the wonderful saint, Mary of Egypt. When he returned to the monastery, he recounted the whole story of her life and the wonders to which he had been an eyewitness.

Thus the Lord glorifies repentant sinners. St. Mary is also commemorated in the Fifth Week of the Great Fast. The Church holds her up before the faithful in these days of the Fast as a model of repentance. She entered into rest in about 530.

FOR CONSIDERATION

Why is so much said and written about the sufferings of holy men and women? Because these saints are counted as victors — and how can there be victory without struggle, pain and suffering? In ordinary, earthly warfare no man is reckoned as victorious and heroic who has never been in battle, who has not endured and suffered to a very considerable extent. All the more is this so in spiritual warfare, where the truth is clear and where self-assertion is not only of no use but is a real hindrance. He who knows no struggle for the sake of Christ, either with the world or with the devil or with his own self — how can he be counted among Christ’s soldiers? How, indeed, among Christ’s fellow-victors?

St. Mary spoke of this gigantic struggle to the elder Zossima: ‘For the first seventeen years in this wilderness, I struggled with my mindless passions as with fierce beasts. I wanted to eat meat and fish, which I had eaten abundantly in Egypt. I wanted to drink wine, and did not even have water here. I wanted to hear lustful songs. And I wept and smote my breast. I prayed to the most pure Mother of God to remove these thoughts from me. When I had wept enough and done enough smiting of my breast, I then saw a light that flooded over me from all sides, and was filled with a wonderful peace.’

Read the complete LIFE OF ST. MARY OF EGYPT by St. Sophronios at http://www.monachos.net/monasticism/mary_of_egypt/life.shtml 

 

Sv. Marija Egipćanka. (Ohridski Prolog, Sveti Vladika Nikolaj)

 Životopis ove divne svetiteljke napisao je sv. Sofronije patrijarh Jerusalimski.

Neki Jeromonah, starac Zosima, udalji se jednom uz Časni Post u zajordansku pustinju za dvadeset dana hoda. Na jednom on ugleda jedno ljudsko biće, suha, naga tela, i kose bele kao sneg, koje nagne begati od pogleda Zosimovog. Starac je dugo trčao, dok ono biće ne prileže u jednom potoku i ne viknu: avvo Zosime, prosti mi radi Gospoda, ne mogu ti se obrati ti, jer sam žena naga!

Tada joj Zosim dobaci svoju gornju haljinu; ona se ogrnu i javi mu se. Ustrašen beše starac čuvši svoje ime iz usta te žene nepoznate. Posle dugog navaljivanja njegovog žena mu ispriča svoje žitije.

Ona beše rođena u Misiru, i od dvanaeste svoje godine poče živeti razvratno u Aleksandriji, i provede u razvratu punih 17 godina. Gonjena bludnim ognjem telesnim ona sede jednoga dana na lađu, koja plovljaše ka Jerusalimu. Prispev u Sveti Grad htede i ona ući u crkvu da se pokloni Časnom krstu, ali je neka nevidljiva sila zadržavaše i ne davaše joj ući. U velikom strahu pogleda ona u ikonu Presvete Bogorodice u pritvoru i moljaše se Njoj, da joj dopusti ući i celivati Časni Krst ispovedajući grešnost i nečistoću svoju, i obećavajući da će posle poći tamo kamo je Sveta Prečista bude uputila. Tada joj bi dopušteno ući u crkvu. Pošto celiva krst izađe ponovo u pritvor pred ikonu i zahvali se Bogorodici, no u tom ču glas: ako pređeš Jordan, naći ćeš dobar mir

Ona odmah kupi tri hleba i krenu za Jordan, gde stiže istog večera. Sutradan se pričesti u manastiru sv. Jovana i pređe reku. I prožive u pustinji čitavih 48 godina, u prevelikim mukama, u strahu, u borbi sa strasnim pomislima kao sa divljim zverovima. Hranila se zeljem.

Posle toga kada stajaše na molitvi vide je Zosima kako stoji uzdignuta na vazduhu. Ona ga zamoli da iduće godine donese joj Pričešće na obalu Jordana, a ona će doći da se pričesti.

Iduće godine Zosima dođe s Pričešćem u veče na obalu Jordana, no čuđaše se, kako će svetiteljka preći Jordan. U tom vide prema mesečini, da ona dođe reci, prekrsti reku, i pođe po vodi kao po suhu.

Kad je pričesti, ona ga zamoli, da iduće godine dođe u onaj isti potok gde su se prvo videli. Zosima ode i nađe telo njeno mrtvo na onom mestu, i više glave na pesku napisano: pogrebi, avvo Zosime, na ovom mestu telo smerne Marije, predaj prah prahu, prestavila sam se 1 aprila u samu noć spasonosnog Hristovog stradanja po pričešću Božestvenih Tajni. Iz ovoga napisa dozna Zosima prvo njeno ime, i drugo i strašno čudo, da je ona prošle godine one iste noći kad se pričestila stigla u taj potok, do koga je on morao putovati 20 dana.

I tako Zosima sahrani telo čudesne svetiteljke Marije Egipćanke. A kada se vrati u manastir ispriča celu istoriju njenoga života i čudesa, koja je on lično video od nje.

Tako Gospod zna da proslavi pokajane grešnice. Sv. Marija spominje se još i pete nedelje Časnog Posta. Crkva je ističe vernim u te posne dane kao uzor pokajanja. Upokojila se oko 530 god.

RASUĐIVANJE

Za što se uvek toliko govori i piše o mukama svetih ljudi i svetih žena? Zato što se u svete računaju samo pobedioci; a zar može biti neko pobedilac bez borbe, muke i stradanja? I u običnom zemaljskom vojevanju niko se ne računa pobediocem ni junakom ko nikad nije bio u borbi, i ko se nije dosta namučio i dosta postradao. Tim pre u duhovnom vojevanju, gde se zna istina, i gde samoisticanje ne samo ne pomaže ništa nego upravo odmaže. Ko nema nikakve borbe radi Hrista, ni sa svetom, ni sa đavolom, ni sa samim sobom, kako se može računati u Hristove vojnike? Kako li tek u Hristove sapobednike?

O svojoj divovskoj borbi govorila je sv. Marija starcu Zosimi: „sedamnaest prvih godina provedoh u pustinji ovoj boreći se sa mojim bezumnim pohotama kao sa ljutim zverovima. Želela sam da jedem mesa i ribe, što imah obilno u Misiru. Želela sam i vina da pijem, a ovde ni vode ne imadoh. Želela sam da čujem razbludne pesme… I plakah, i bijah se u prsi. Molih se Prečistoj Bogorodici, da odagna od mene takve pomisli. Kada dovoljno plakah i u prsi se gruvah, tada videh svetlost kako me odasvud oblistava, i tišina me neka čudna ispuni”.

Čitajte čitavo Žitije: http://www.prijateljboziji.com/_sveta-prepodobna-marija-egipcanka/21260

ST. PANTELEIMON COMMITTEE Pray for the health of all our ailing brothers and sisters.

Litany of Fervent Supplication: FR. MILAN ZOBENICA; DOROTHY BARRON (Aliq.); MICHAEL VANICH (DelawareHts); MILENKO ZDJELAR SR. (home) STEPHANIE FRAUER; AMANDA SZCZESNIAK; SERAFIMA ZDJELAR; +MILDRED KOKANOVICH; BEN SAUER (BUF); BRADY McLAUGHLIN (FL)MARILYN GRIFFIN; Patrick Waldron; ANNA SREMCEVIC; ALEKSANDRA LAZAREVSKI; SPENCER CALOS; KRISTIN ENGELHART; Popadija ROBERTA YONITCH; SVETOZAR GRGUREVICH; JAMES KOVACEVIC (PA); MIRJANA PAVLICA; GEORGENE STEVANOFF (OLV); Matushka LAURA SCHMIDT (PA); JOVANA MARJANOVIC; KATIE RAPASKY; SCOTT & MAXINE SMATLAK (PA); CARLY SERRA; LAUREN TASSEFF; LORRAINE ROWLEY (NC); RESA WILLIAMSON (CO); PAUL JUST (NC); CONRAD & MARY JEAN TOEPFER; OLGA TRACY (TX); (CA); HELEN BIGGS; DRAGAN REZNICAK (W.Va); MARTHA PAVLAKIS; STOJAN KOSOVAC (Hamilton); ANNA TONARELY (FL); MILENKO ZDJELAR; ERIKA TIEM (Germany); CARL HEINZ BLASHKE (Germany); DUSAN CURUVIJA; Popadija TAMARA SPASOJEVIC (Chicago).

Proskomedia: MICHAEL MALYAK; STEVO JOJIC; SAM POZNANOVICH; WADE (VLADIMIR) McFARLAND; TIJANA TIMATYOS; MICHALENE CONTI (FL); ANNABELLE SAUER; TANJA TRIFKOVIC; MELANIE ROZWOOD; MILKA KARLOVIC; DAN & MARY STOJANOVICH; SHARON LUTHER (FL); EVELYN & VLADIMIR POPOVIC; FR LAURENCE LAZAR; FR. JOHN NEHREBECKI; FR. DAVID VERNAK; FR ZVONIMIR KOTORCEVIC; FR GEORGE YATSKO; FR. ROMAN BRAGA (MI); PAULA HUGHES; JOHN & JOAN MUNICH; MILAN PAJIC; LJUPKA PALAVESTRA; KELLY PAVICH; CHRISTINE KMITCH (FL); DAN BOLAM; MARSHA YUNKE; BILJANA OPACIC; KATHERINE LIPPARD; STEPHEN TODOROVICH; MILE ZDJELAR; DANIEL PAVICHEVICH (CA) VLADIMIR JOVIC; VALU TUMPALOFF; NICOLE DICIOCCIO; MILKA BOSILKOVSKI; NADA ZDERO; NICHOLAS SKIRPAN; DANIEL METZ; KARL STEFANOVICH; JAMES & JOANN RADITIC; HELEN PARKER (Weinberg); BRANKO GUSKIC; KATHRYN FREDERICK;  DAVID PRELJEVA; JOSEPH YORK; HENRY DARMSTEDTER; ANNA VIRUET; MILAN JOVIC; STEVO SIMIC; NANCY HEALY; GEORGE & CAROL KOVACEVIC (NC); LINDA MORAN (MN); JACQUELINE FUELLHART; PATRICIA WILSON; MAURIE & JAMES JACHIMIAK; JOANN PANEK; VERA & MARK MARKOFF; DARINKA NEDELKOV (home); RAMON MURPHY; MATTHEW BARUSIC; VUKICA STOJANOVIC; MILENA CORHASANOVIC; IRENE FRUHAUF; DALE HAUSER; NICHOLAS KOKOT (FrBakerMan); MOTHER ANA; BASIL KORBUT; JOHN STANZ; LYDIA SALEH; VIDOSAVA TOSKOVIC; MISS MARY KORACH (FrBakerMan); YUBA BELICH (OrchHts); MARTIN DARMSTEDTER; LEISELOTTE SILJEGOVIC; DRAGANA SALOM (IL); ROBERT SETTER; CHRISANTE GASSETT; ZARKA POPOVIC (CA); ROBERT BOLLER; WAYNE & THOMAS JOUSMA; MARGE SPANO, ANTHONY DIPIANO; JEANETTE STANLEY; MARY KAROLEWSKI; MARIJA TRBOJEVIC (IL); GALE MAUS (FL); ROSANN TEDEROUS; ISO BJELANOVIC; DUSAN SAMARDZIJA; DRAZEN JOKANOVIC; MARY PARILLO (MA); WYATT & TONY LAMB; CAROL MAGARIS; KATHY HANNY (FL); JANE GLASS (Hamburg); ANNAME GRACER; DANIEL DiCIOCCIO; JOANNE HAMILTON; CHRISTINE MADEJ (MA); LEISA WHEELER; DIANE & RONALD KUKAVICA; MILJAN VANOVAC; MIKI STIPANOVICH (IN); RICHARD WYSE; ARLENE SCHMITZ; PETER MITICH; DUSKO VANOVAC; ANASTASIA HILES (PA); CATHY SMILINIC; OLGA YANDRICH (Pgh); STEPHEN ENGLE; DOROTHY BARON (PA); DANIELLE WILLIAMS; PATRICIA MALETICH (OH); RICHARD CARNEY; JENNIFER POPOVICH; DAVID DONALD (PA); LJUBICA JEVTIC; MARY BETH BUNTICH (NM); FR. SRBOLJUB BULICH (Belgrade); FR ALEXANDER ATTY; FR. HERMAN SCHICK; FR. MILADIN GARICH; FR. MICHAEL ZAPARYNIUK (FL); FR. DENNIS PAVICHEVICH; JOANNE MARKEY; JOSEPH ROZWOOD Jr; ROSE GARDINA; ELAINE DAMINSKI; PAULA RUSSIAN (FL); GREGORY SMITH (DC); DAN NEARY; MARGARET NIGRELLI; ADAM BREVNER(LI); RICHARD LOCKWOOD; CHRISTINE MARX (IL); ARTHUR REIS; VERA SREDANOVIC (CA); RONALD BEDE (OH); MARY LOU BREMMER;  HELEN TANNER (FrBakerMan); and any ill or hospitalized parishioners we may have missed.

January 26, 2014 Soyata Sunday Bulletin

Volume 50; Number 4   January 26, 2014

The Holy Protomartyr Stephen the Archdeacon

St. Stephen was the first of the seven deacons whom the holy apostles ordained and appointed to the service of assisting the poor in Jerusalem.  By the power of his faith, St. Stephen worked great miracles among the people. The Jews disputed with him, but they were always defeated by his wisdom and the power of the Spirit, Who acted through him. They incited the people and the elders of the people against the innocent Stephen, slandering him as though he had blasphemed against God and against Moses. False witnesses were quickly found who confirmed this. Stephen then stood before the people, and all saw his face as it had been the face of an angel (Acts 6:15), that is, his face was illumined with the light of grace as was once the face of Moses when he spoke with God. St. Stephen rebuked them for the killing of Christ the Lord, calling them betrayers and murderers (Acts 7:52). And while they gnashed their teeth, St. Stephen beheld and saw the heavens open and the glory of God. That which he saw, he declared to the Jews: Behold, I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God! (Acts 7:56). Then the malicious men took him outside the city and stoned him to death.

Holy Bishop Nikolaj

Sveti prvomučenik Stefan, arhiđakon. 

Sv. Stefan beše prvi od sedam đakona, koje apostoli sveti rukopoložiše i postaviše na službu oko pomaganja sirotnih u Jerusalimu. Silom vere svoje Sv. Stefan činjaše čudesa velika među ljudima. Jevreji prepirahu se s njim, no bivahu uvek pobeđivani njegovom mudrošću i silom Duha, koji kroz njega dejstvovaše. Oni uzbuniše i narod i starešine narodne protiv nevinog Sv. Stefana, klevetajući ga kao da je hulio na Boga i na Mojseja. Brzo nađoše lažne svedoke koji to potvrdiše. Tada Sv. Stefan stade pred narod, i svi videše lice njegovo “kao lice angela” (Dap 6, 15), to jest lice mu beše ozareno blagodatnom svetlošću kao negda Mojseju, kad je s Bogom govorio. I otvori Sv. Stefan usta svoja i izobliči ih za ubistvo Hrista Gospoda nazvavši ih “izdajnicima i krvnicima” (Dap 7, 12). I dok oni škrgutahu zubima, Stefan pogleda i vide nebo otvoreno i slavu Božju. I to što vide, on objavi Jevrejima: “Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovečjega gdje stoji s desne strane Boga” (Dap 7, 56).Tada ga pakosnici izvedoše van grada i ubiše kamenjem.

Sveti Vladika Nikolaj

READINGS FOR TODAY 31st sunday/Sunday After Theophany

Epistle: Eph. 4:7-13.  Readers: Conor Sullivan & Milica Gavric Gospel: St. Matt. 4:12-17.

SAINT SAVA, ARCHBISHOP OF SERBIA

St. Sava was born in 1169 A.D. He was the son of Stefan Nemanja the Grand Zupan of the Serbs. As a young man, St. Sava yearned for the spiritual life for which he fled to Mt. Athos where he was tonsured a monk and, with rare zeal, lived according to the ascetical rule. Stefan Nemanja followed the example of his son and came to the Holy Mountain, where he was tonsured a monk and died as Simeon, the monk. St. Sava obtained the independence of the Serbian Church from the [Byzantine] emperor and patriarch and became the first Archbishop of the Serbs. Together with his father, he built the Monastery Hilandar and, after that, many other monasteries, churches and schools throughout the Serbian lands. On two occasions, he made a pilgrimage to the sacred places in the Holy Land. He restored peace between his two brothers who were estranged because of a struggle for power. He restored peace between the Serbs and their neighbors. In establishing the Serbian Church, he was, through that, establishing the Serbian State and culture. He instilled peace among all the Balkan peoples and worked for the benefit of all for which he was loved and respected by all the Balkan peoples. To the Serbian people he gave a Christian soul which did not perish with the collapse of the Serbian State. St. Sava died in Trnovo, Bulgaria, having become ill following the Divine Liturgy on the Post-Feast of the Epiphany on January 12, 1236 A.D.

Holy Bishop Nikolaj

READINGS FOR Next Sunday: Epistle: 1Tim. 4:9-15; Gospel: St. Luke 19:1-10

Remembered at the Prayers for the Departed today are EDMUND BIGGS (burial in Jordanville last Friday); HELEN BROWN; MARGE MARROCCO (req by Mike Munich); STEPHEN VRANJES (req. by Vivian Vranjes); JILLION HENSLEY (req by family); PAVO, JULIA, DUSHAN CUGALJ, ANDJA & DUSHAN PESKIR, BOSILJKA BASICH, DOROTHY DUKICH, NICHOLAS & STANKO KOVACEVIC (req by family).

ST. SAVA-ST. STEVEN DINNER: THERE ARE STILL PLACES AVAILABLE FOR TODAY’S BANQUET, even if you did not reserve a place in advance.. All students are guests of the congregation that day; All others are encouraged to make a free will donation at the dinner.

AT TODAY’S JOINT SLAVA BANQUET we will be having a buffet style dinner for the first time. Anybody able to stay after the dinner to help with clean up is encouraged to do so. We need all of you to help to continue to make this joint celebration possible! Veliko Hvala! Many thanks for your help and participation!

REMINDER FROM OUR CHARITY FUND      With these terribly cold days, some of our elderly parishioners may need help with purchasing groceries or with other  chores. Try to make yourself available to help them out. Call Fr. Rastko at 823-2846, if you know of any parishioners who need financial help.

THE SCHEDULE FOR BLESSING OF HOMES has been mailed to our parishioners .Be prepared to welcome the priest into your home Fr. Rastko will call each  family the night before he visits you to bless your home.

YOU WILL NOTICE IN THE HOME BLESSING SCHEDULE that only half of the homes will be blessed this year. Next year, the second half of the parish’s homes will be blessed. This revised schedule will make the task more manageable for Fr. Rastko.

SPECIAL BENEFIT SATURDAY, FEB 1. Our Sveta Petka Kolo is sponsoring a benefit for Mirjana Pavlica who has been suffering with colon cancer. Please join us for food and refreshments, & enjoy Serbian music and dancing on Saturday from 7:00 PM to midnight. See Bulletin Board for details. ALL ARE WELCOME! SVI SU DOBRO DOSLI!

PLEASE KEEP THE FOLLOWING SOLDIERS IN YOUR PRAYERS: Thomas Vukcevic; Benjamin Pappas; Paul Campbell, Michael Rapasky; Brady Sexton, Jeffrey Izo, Michael Greenwood, James Koch, Adam Paich, John Stanz, Peter Mrvos, Michael Antecki, Matthew Ross, Steven Marrocco, Dane Gaynor. These soldiers are remembered at the Proskomedia (Service of Preparation) before every Divine Liturgy. If you have names to contribute to this list of servicemen serving overseas, please share them with Father.

COMMUNITY CALENDAR: Week of SUNDAY, Jan 26, 2014, through SUNDAY, Feb 2, 2014

We fast on Wednesday and Friday this week.

Sunday Divine Liturgy 10 AM; St. Stephen Kolach in church; Oath of office for new officers; St. Sava Kolach in hall; Slava Dinner, All are welcome; St. Sava Program

Monday Feast of St. Sava, Divine Liturgy 10:00 AM Tammies & Dancers

Saturday Vespers 6 PM. Benefit for Mirjana Pavlica, 7:00 PM to Midnight. Details on Bulletin Board

Sunday Divine Liturgy 10 AM; Special collection for the St. Sava School of Theology.

COMING EVENTS  

February 10-11 National Standing Committee on Christian Education-Meeting here at St. Stephen’s. We welcome all Committee members from across the USA

February 12 Feast of the Three Hierarchs  10:00 AM

February 15 Meeting of our Lord, Sretenje Gospodnje, 10:00 AM

February 22 Saturday of the Souls, Zadusnice, 10:00 AM

February 23 Annual Tammie Brunch, immediately following Divine Liturgy

February 28-Mar 1 Diocesan Assembly, Monroeville, PA

Theophany Greeting: GOD IS REVEALED! INDEED HE IS REVEALED
Bogojavljenski pozdrav: BOG SE JAVI! VAISTINU SE JAVI!

Sveti Sava, arhiepiskop srpski 

Sin Stefana Nemanje, velikog župana srpskog, rođen 1169. godine. Kao mladić žudeo za duhovnim životom, zbog čega je odbegao u Svetu Goru gde se zamonašio i sa retkom revnošću prošao ceo podvižnički ustav. Nemanja posleduje primeru sina, te i sam dođe u Svetu Goru, gde se zamonaši i umre kao monah Simeon. Sava je izdejstvovao kod cara i patrijarha nezavisnost Srpske crkve, i postao prvi arhiepiskop srpski. Podigao je, zajedno sa ocem svojim, manastir Hilandar, a potom i mnoge druge manastire, crkve i škole po zemlji srpskoj. Putovao je u dva maha na poklonjenje svetinjama u Svetoj Zemlji. Mirio braću svoju, zavađenu oko vlasti; mirio Srbe sa susedima njihovim, i stvarajući Srpsku crkvu, stvarao je kroz to srpsku državu i kulturu. Unosio je mir među sve balkanske narode i radio je na dobru svih, zbog čega je i bio poštovan i voljen od svih Balkanaca. Narodu srpskom on je dao hrišćansku dušu, koja nije propala sa propašću države srpske. Skončao u Trnovu, razbolevši se posle službe Božje na poprazništvo Bogojavljenje, 12. januara 1236. godine.

ST. PANTELEIMON COMMITTEE Pray for the health of all our ailing brothers and sisters.

Litany of Fervent Supplication: GLADYS HODYNSKI (Absolute); MILDRED KOKANOVICH (Cooperstown hospital); MARILYN GRIFFIN; ANNA SREMCEVIC; PETER VRANJES; KAREN KOVACEVIC; DEBORAH ADYMY; Matushka LAURA SCHMIDT (PA); ANNA WEAVER;  MARY DANAKAS; TIJANA TIMATYOS (Chicago) WADE (VLADIMIR) McFARLAND (rehab); JOVANA MARJANOVIC; DUSAN KANTAR; KIMBERLY HENSLEY; TANJA TRIFKOVIC; ALEKSANDRA LAZAREVSKI; JAMES KOVACEVIC (PA); KATIE RAPASKY; SCOTT & MAXINE SMATLAK (PA); JOHN CIPOLLA Jr: MELANIE ROZWOOD; CARLY SERRA; LAUREN TASSEFF; LORRAINE ROWLEY (NC);  GORDANA NENADOVIC (FL); MIRJANA PAVLICA;  GEORGENE STEVANOFF (Orch Hts)); RESA WILLIAMSON (CO); MILKA KARLOVIC; PAUL JUST (NC);  OLGA TRACY (TX); SHARON LUTHER (FL); HELEN BIGGS; MICHALENE CONTI (FL); DRAGAN REZNICAK (W.Va); MARTHA PAVLAKIS; STOJAN KOSOVAC (Hamilton); ANNABELLE SAUER;  ANNA TONARELY (FL); MILENKO ZDJELAR; ERIKA TIEM (Germany); CARL HEINZ BLASHKE (Germany); DUSAN CURUVIJA; TAMARA SPASOJEVIC (Chicago).

Proskomedia: EVELYN & VLADIMIR POPOVIC; FR GEORGE ASWAD; FR. JOHN NEHREBECKI; FR. DAVID VERNAK; FR ZVONIMIR KOTORCEVIC; FR GEORGE YATSKO; FR. ROMAN BRAGA (MI); PAULA HUGHES; NADINE DeMARCO; JOHN & JOAN MUNICH; MILAN PAJIC; LJUPKA PALAVESTRA; KELLY PAVICH; CHRISTINE KMITCH (FL); DAN BOLAM; MARSHA YUNKE; FR. RASTKO; BILJANA OPACIC; KATHERINE LIPPARD; TONIKA TODOROVICH; STEPHEN TODOROVICH; MILE ZDJELAR; DANIEL PAVICHEVICH (CA) VLADIMIR JOVIC; VALU TUMPALOFF; NICOLE DICIOCCIO; JOHN LABOVSKY; MILKA BOSILKOVSKI; MICHAEL VUJAKOVICH; NADA ZDERO; NICHOLAS SKIRPAN; DANIEL METZ; KARL STEFANOVICH; JAMES & JOANN RADITIC; HELEN PARKER (Weinberg); BRANKO GUSKIC; CONRAD & MARY JEAN TOEPFER; KATHRYN FREDERICK;  DAVID PRELJEVA; JOSEPH YORK; HENRY DARMSTEDTER; ANNA VIRUET; MILAN JOVIC; STEVO SIMIC; NANCY HEALY; GEORGE & CAROL KOVACEVIC (NC); LINDA MORAN (MN); JACQUELINE FUELLHART; PATRICIA WILSON; MAURIE & JAMES JACHIMIAK; JOANN PANEK; VERA & MARK MARKOFF; DARINKA NEDELKOV (home); RAMON MURPHY; MATTHEW BARUSIC; VUKICA STOJANOVIC; MILENA CORHASANOVIC; PETAR TUCO; IRENE FRUHAUF; DALE HAUSER; NICHOLAS KOKOT (FrBakerMan); MOTHER ANA; BASIL KORBUT; JOHN STANZ; LYDIA SALEH; VIDOSAVA TOSKOVIC; MISS MARY KORACH (FrBakerMan); YUBA BELICH (OrchHts); MARTIN DARMSTEDTER; LEISELOTTE SILJEGOVIC; DRAGANA SALOM (IL); ROBERT SETTER; CHRISANTE GASSETT; ZARKA POPOVIC (CA); ROBERT BOLLER; WAYNE & THOMAS JOUSMA; MARGE SPANO, ANTHONY DIPIANO; JEANETTE STANLEY; MARY KAROLEWSKI; MARIJA TRBOJEVIC (IL); GALE MAUS (FL); ROSANN TEDEROUS; ISO BJELANOVIC; DUSAN SAMARDZIJA; DRAZEN JOKANOVIC; MARY PARILLO (MA); WYATT & TONY LAMB; CAROL MAGARIS; KATHY HANNY (FL); JANE GLASS (Hamburg); ANNAME GRACER; DANIEL DiCIOCCIO; JOANNE HAMILTON; CHRISTINE MADEJ (MA); LEISA WHEELER; DIANE & RONALD KUKAVICA; MILJAN VANOVAC; MIKI STIPANOVICH (IN); RICHARD WYSE; ARLENE SCHMITZ; PETER MITICH; DUSKO VANOVAC; ANASTASIA HILES (PA); CATHY SMILINIC; OLGA YANDRICH (Pgh); STEPHEN ENGLE; DOROTHY BARON (PA); DANIELLE WILLIAMS; PATRICIA MALETICH (OH); RICHARD CARNEY; JENNIFER POPOVICH; DAVID DONALD (PA); LJUBICA JEVTIC; MARY BETH BUNTICH (NM); FR. SRBOLJUB BULICH (Belgrade); FR ALEXANDER ATTY; FR. MILAN ZOBENICA; FR. HERMAN SCHICK; FR. MILADIN GARICH; FR. MICHAEL ZAPARYNIUK (FL); FR. DENNIS PAVICHEVICH; JOANNE MARKEY; JOSEPH ROZWOOD Jr; ROSE GARDINA; ELAINE DAMINSKI; PAULA RUSSIAN (FL); GREGORY SMITH (DC); DAN NEARY; MARGARET NIGRELLI; ADAM BREVNER(LI); RICHARD LOCKWOOD; CHRISTINE MARX (IL); ARTHUR REIS; VERA SREDANOVIC (CA); RONALD BEDE (OH); MARY LOU BREMMER;  HELEN TANNER (FrBakerMan); and any ill or hospitalized parishioners we may have missed.